Vergoedingen en particuliere tarieven

Fysiotherapiepraktijk de Rietlanden heeft ook voor 2016 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Wij declareren onze verrichtingen rechtstreeks bij uw verzekeraar, wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Indien de verrichtingen niet vergoed worden door uw verzekering, dan gelden onze particuliere tarieven. Deze kunt u bij ons opvragen of kunt u vinden bij ons aan de balie.