Kaakklachten en Craniofaciale therapie (CRAFTA)

Craniofaciale therapie is een specialisatie in de fysiotherapie dat zich bezig houdt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied. De therapie wordt gegeven door een manueel therapeut welke zich specialiseert in dit vakgebied  (vaak in in samenspraak met tandarts, KNO-arts, kinderarts, orthodontist en/of neuroloog).

Intake

Door middel van een uitvoerige anamnese (vraaggesprek) wordt uw kaak, hoofdpijn of aangezichtsklacht geanalyseerd. Aansluitend zal de therapeut een hypothese voor de mogelijke oorzaak van het probleem opstellen en middels een lichamelijk onderzoek op relevantie toetsen. Dit onderzoek bestaat onder andere uit een functieonderzoek van het kaakgewricht, de schedel en de zenuwen in het schedel- en gezichtsgebied. Daarna worden eventueel ook de regio’s van de wervelkolom, schoudergordel en heupen onderzocht. Het doel is het vinden van stoornissen (dysfuncties) in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied die voor het probleem van de patiënt relevant zijn. Als deze stoornissen aanwezig zijn zal de therapeut een behandelplan opstellen.


Welke klachten?

Onze Cranio Faciale therapeut is gespecialiseerd in het oplossen van de functiestoornissen in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied. Hierbij speelt de inventarisatie van de symptomen een belangrijkere rol dan de zuivere medische diagnose. Veel patiënten met dezelfde symptomen hebben namelijk verschillende medische diagnosen gekregen. Onafhankelijk van dit gegeven hebben vanuit dit therapieconcept toch een lijst van indicatiegebieden gemaakt, zonder hiermee volledig te kunnen zijn.

Vergoeding
Craniofaciale therapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd? Aan onze balie in de praktijk vindt u een overzicht van onze tarieven.