WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysiotherapie de Rietlanden. Een uitleg van deze wet is hier te lezen.